Gesloten, morgen weer open vanaf 11:00
Nieuws

Bruin Jackson

Bruin Jackson

Bruin Jackson

[English version below] 

Ik wil dat mensen me kennen als Bruin Jackson, niet als Bruin Parry. Al heel erg lang hou ik van Michael Jackson, ik ben een groot fan, het is mooie muziek, de dans doe ik na, en zijn krullen vind ik leuk. Ik wil ook net als hem optreden en van die coole kleren dragen. Ik heb zelfs een Neverland museum gemaakt in mijn huis. Daar hangt een glitterjasje dat ik van Jan heb gekregen, en een rode jas uit de Thriller clip en ook een gouden plaat van Bad. Als mensen langs willen komen om te kijken moeten ze gewoon aanbellen. Kom maar naar mijn kamer kijken. Ik wil dan ook zo’n rood lint doorknippen als het voor de eerste keer opengaat. Voor de tentoonstelling wilde ik een nummer en een clip maken. Het moest Thriller zijn, maar ik wilde het niet na-apen. Ik kreeg blonde krullen en een jasje met allemaal lepels eraan. Dat heeft Duran gemaakt. Hij mag beginnen om voor mij nog meer kleren te maken. En dan noem ik hem Duran king of pop stylists. Ik heb zelf de schmink bedacht voor de meiden die in mijn clip dansen. Het blauw-grijze kruis met bont wilde ik erin omdat ik een kruis zag op de begrafenis van tante Jo. Op haar verjaardag had ze zo’n lekkere taart dat ik haar tien keer heb gezoend. Alle tekeningen in de clip zijn ook van mij, de dames hebben er een collage van gemaakt. Het dansen voor de clip ging goed, want ik dans al heel lang. Dat doe ik op straat, op een plein in de Jordaan. Iedereen roept dan: ‘Bravo, goed gedaan!’ Dus ik wist al hoe het moest. Dat doe ik niet als Bruin Parry, Bruin Jackson is gewoon veel cooler. Ik wil overal optreden. Ik begin in de Jordaan, dan Tokio, daarna Majorca, want daar hebben mijn ouders een huis, dan naar India, en ook in New York en Londen. Het liefst wil ik dat Thijs Boontjes komt kijken, want die heeft de muziek gemaakt en er heel hard aan gewerkt. Ik vind alle foto’s die van me gemaakt zijn mooi, maar het liefst ga ik als Bruin Jackson erop. De clip vind ik top geworden. Ik ben heel erg blij. Dit is zeker niet het laatste nummer dat ik maak. Kijk, als mensen over straat lopen en ze zien Bruin Jackson, dan denken ze: ‘Oeh, handtekening!’ 

I want people to know me as Bruin Jackson, not as Bruin Parry. I’ve loved Michael Jackson for a really long time, I’m a huge fan, the music is great, I do the dance, and I like his curls. I also want to be on stage like him and wear cool clothes. I’ve even made a Neverland museum in my house. There’s a sequin jacket that Jan gave me, and a red jacket off of the Thriller video and also a gold record of Bad. If people want to come by to have a look they can just ring the doorbell. Come on and look at my room. I also want to cut one of those red ribbons when it opens for the first time. I wanted to make a song and a video for the exhibition. It had to be Thriller but I didn’t want to just copy it. They gave me blonde curls and a jacket with lots of spoons hanging from it. Duran made that. He can start to make even more clothes for me. And then I’ll call him Duran king of pop stylists. I came up with the face paint for the girls dancing in my video myself. I wanted the blue-grey cross with fur to be in it because I saw a cross at Aunt Jo’s funeral. The cake she had on her birthday was so good that I kissed her ten times. All the drawings in the video are also mine, the ladies made a collage out of them. Dancing for the video went well because I’ve been dancing for a really long time. I dance on the street, on a square in the Jordaan in Amsterdam, and everyone always shouts ‘Bravo, well done!’ So I already knew how to do it. I don’t do that as Bruin Parry, Bruin Jackson is just so much cooler. I want to perform everywhere. I’ll start in the Jordaan, next is Tokyo, and Majorca after that, because my parents have a house there, then in India and also in New York and London. Most of all I want Thijs Boontjes to come watch me because he’s the one who made the music and he worked really hard on it. I like all the pictures they took of me, but I enjoy the ones where I get to be Bruin Jackson the most. The way the video turned out is the tops. I’m very happy. This definitely won’t be the last record I make. Look, when people are walking down the street and they see Bruin Jackson, they think: ‘Ooh, an autograph!’

Power to the Models - Curated by Jan Hoek

Foto: Wieger Windhorst
Tekst: Alma Mathijsen