Vandaag open vanaf 11:00

Collectie

Stedelijk Museum Breda is het museum voor erfgoed en geschiedenis van de stad Breda en voor actuele beeldcultuur. Het museum komt voort uit Breda’s Museum en MOTI, Museum of the Image.

De geschiedenis van Stedelijk Museum Breda gaat terug tot 1903, toen het eerste gemeentelijke museum werd opgericht. Sinds die tijd is een rijke en gevarieerde collectie opgebouwd, gericht op ontwikkelingen in en om de stad. Daarbij hebben zich deelcollecties gevormd over thema´s als religie, het leger en de industrie. Het museum heeft ook een omvangrijke beeldende kunstcollectie en verzamelingen van grafische vormgeving en digitale beeldcultuur.


Stedelijk Museum Breda beheert onder meer de volgende collecties:

 • Collectie Stichting ’t Armkinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken
  Deze verzameling geeft een beeld van Bredase weeshuizen in de zeventiende eeuw.
 • Collectie Jean Bergé
   Deze collectie foto’s, historische kaarten en kleding is bijeengebracht door Jean Bergé, eigenaar van een befaamde Bredase modewinkel.
 • Collectie Stichting Bisschoppelijk Museum
  De verzameling is afkomstig uit kerken en kloosters van het bisdom Breda,  dat zich uitstrekt van West-Brabant tot Zeeland, aangevuld met aankopen en legaten.
 • Collectie Gemeente Breda
  De collectie bestaat uit voorwerpen en kunstwerken die een beeld geven van de geschiedenis van Breda.
 • Collectie Stichting Hamers IJsebrand
  De relieken, devotionalia en andere religieuze voorwerpen vormen een belangrijke aanvulling op de collectie religieuze kunst en cultuur die het museum beheert.
 • Collectie Inbev Nederland BV
  De voorwerpen en reclamemateriaal uit de collectie documenteren de brouwerij-industrie in Breda.
 • Collectie MOTI
  De collectie is ontstaan vanuit het Graphic Design Museum. Vanuit een focus op grafisch ontwerp heeft de collectie zich ontwikkeld richting hedendaagse digitale kunst. Op dit gebied werken we samen met Stedelijk Museum Amsterdam.
 • Collectie Stichting Niel Steenbergen
  Naast werk van de kunstenaar Niel Steenbergen is een groot aantal werken van tijdgenoten uit de Bredase Kunstkring in bruikleen gegeven.
 • Collectie Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda
  Ten behoeve van het museum verzamelen de Vrienden objecten en kunstwerken met een relatie tot het erfgoed van Breda en de Baronie.

In de ontwikkeling en het beheer van de Collectie Breda werken we samen met Stadsarchief Breda.

Het museum werkt ook aan de digitale ontsluiting en toegankelijkheid van de collecties. Het deel dat digitaal ontsloten is, is via de site Brabants Erfgoed voor onderzoekers en publiek beschikbaar.