Vandaag open vanaf 11:00

ParticulierenHoe kun je ons verder ondersteunen? 


Bouw mee aan een sterk fundament voor kunst en geschiedenis in Breda!
Elke donatie wordt gebruikt om tentoonstellingen, bijzondere projecten en aankopen voor de collectie mogelijk te maken. Je kunt een geldbedrag eenmalig of periodiek schenken, of in de vorm van een legaat.

Stedelijk Museum Breda heeft de culturele ANBI-status. Dit betekent dat we geen erfbelasting of schenkbelasting betalen en dat de schenking volledig ten goede komt aan het museum. In ons jaarverslag wordt apart vermeld hoe de particuliere bijdragen zijn besteed.

Belastingvoordeel 
Als je gedurende een aantal jaren vaker een geldbedrag schenkt, dan is dit onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. In dat geval stellen we voor jou een overeenkomst op. Ook in andere gevallen kun je in aanmerking komen voor belastingaftrek. Vanwege de ANBI-status is die hoger dan bij andere instellingen.

Op de website van de belastingdienst is hierover onder ‘Schenken en schenkbelasting’ de meest actuele informatie te vinden.

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je de mogelijkheden van een schenking of legaat persoonlijk bespreken?
Neem dan contact op met zakelijk directeur Marilyn Jongenelen via e-mail: marilyn@stedelijkmuseumbreda.nl of telefonisch: 076 529 99 00.

Bankgegevens museum 
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0141 0656 48 t.n.v. Stichting Stedelijk Museum Breda, kamer van koophandel nummer 20135936, onder vermelding van ‘schenking’. 

Foto: Bas Czerwinksi