Gesloten, weer open op dinsdag vanaf 11:00
Ziek & Gezond

Ziek & Gezond

t/m

Ziek & Gezond in CollectieLab
Ontdek de verrassende verhalen in de collecties van Breda

7 april - 3 januari 2021

In de Collectie Breda zitten veel verhalen verborgen over ziekte en gezondheid. Met de archivarissen, archeologen en conservatoren van de stad zoeken we een jaar lang naar bijzondere objecten en documenten. Ook het Amphia Ziekenhuis doet mee. De mooiste verhalen uit verschillende eeuwen presenteren we een jaar lang in CollectieLab

Een van de verhalen in de eerste editie gaat over een lijkschouwing in Breda. Het verhaal is te vinden in een document van het archief. In 1654 werden het hoofd en de nek van de overleden Gilles Terknoeff ontleed en de hersenen geprepareerd. De twee hersenhelften werden gescheiden en de hersenkamers onderzocht. In 2017 vonden archeologen op het voormalig lunet Coehoorn ook een skelet waarvan het hoofd was ontleed. Het topje van de schedel was afgezaagd. Wie was deze man? Had dit plaatsgevonden in het kader van wetenschappelijk onderzoek? Deze en nog veel andere vragen proberen we komend jaar te beantwoorden.

CollectieLab geeft een beeld van de medische geschiedenis van de stad. Naast het originele interieur van drogisterij Smagghe, recepten voor geneesmiddelen en foto’s van het militair hospitaal van de Koninklijke Militaire Academie tonen we ook instrumenten en zelfs menselijke resten.

'Dat sweer ick daer ick toe geordonneert oft toegelaten ben, dats surgyn te zyn inder stadt van Breda, om de gequetste ende gewonde persoonen te cureren ende haer wonden te ondersuecken.’ Chirurgijnseed Breda, 1590-1599

Elke drie maanden komt een ander thema naar voren. Allereerst besteden we aandacht aan de ziekenzorg voor militairen en de medici in de stad, daarna focussen we op de gasthuizen en de ziekenhuizen. Ten slotte staat Jan Ingenhousz centraal. Deze Bredase dokter werd in de 18e eeuw beroemd door zijn inenting tegen pokken en als lijfarts van keizerin Maria Theresia.

Dappere kinderen nemen met hun ouders een kijkje in het Bottenlab. En er is een familieroute met tekst en filmpjes die vertellen over de objecten.

Ziek & Gezond in CollectieLab wordt gemaakt door Stedelijk Museum Breda, Stadsarchief Breda en Team Erfgoed Gemeente Breda. 

Daarnaast hebben ook het Mobilisatiemuseum ‘Weest op uw Hoede', Nederlands Drukkerij Museum, Heemkundigmuseum Paulus van Daesdonk en Museum de Dorpsdokter stukken in bruikleen gegeven voor deze tentoonstelling.

Foto: Emile van Waegeningh