Vandaag open vanaf 11:00

Primair onderwijs

Breda, bekijk 't

Breda kent een uitgebreide en kleurrijke geschiedenis met verhalen die de stad hebben gevormd tot wat die nu is. Om leerlingen een kijkje te geven in de geschiedenis dagen we ze uit om kritisch te kijken naar beelden en kunst van vroeger en nu.

Programma groep 7/8
In een voorbereidende les met de Digitale scheurkalender behandelen de leerlingen een aantal thema’s. Ze kijken naar kunst en leren en filosoferen over de tijd van toen en van nu. Tijdens het bezoek aan het museum onderzoeken de leerlingen in groepjes ieder een thema (Feest, Dieren of Kinderen) door het beantwoorden van reflectieve vragen en opdrachten in het Breda, bekijk ‘t-paspoort. Aan het eind kunnen de leerlingen met hun opgedane kennis samen een dominospel spelen. Na het museumbezoek is er een verwerkingsopdracht beschikbaar die de leerlingen vraagt op creatieve wijze naar de toekomst te kijken.

Leerdoelen
Leerlingen:

• leren over cultureel erfgoed in Breda
• worden zich bewust van de waarde en context van erfgoed
• leren over het Bredaas Verhaal
• maken kennis met en leren over de kunstwerken van Breda
• maken kennis met verschillende vormen van kunst
• leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van kunstwerken
• leren invulling te geven aan de betekenis van kunstwerken en hierover te reflecteren
• leren over de identiteit van de stad
• leren over hun eigen identiteit
• leren over beeldtaal vroeger en nu
• leren hun onderzoek te vertalen naar een verhaal en dat te presenteren

Het educatieprogramma Breda, bekijk ‘t sluit aan bij de SLO-kerndoelen:

• Oriëntatie op jezelf en de wereld nr. 50, 51, 52 en 53
• Kunstzinnige oriëntatie nr. 54, 55 en 56

Breda, bekijk ‘t sluit ook aan bij de culturele vermogens van de Culturele Ladekast: reflectief vermogen, receptief vermogen en analyserend vermogen. Dit programma maakt deel uit van de Ontdekking deel 1 voor groep 8.

Lees meer over de Ontdekking

Downloads
Download hier de handleiding voor leerkrachten (pdf)
Download het Bredaas Verhaal (pdf)

Voor meer informatie over educatieprojecten van het primair onderwijs (PO) 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer 076 529 9905 of via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

De Nassauwandeling (het Nassauprogramma)

Het is het jaar 1567. Willem van Oranje wordt vervolgd vanwege zijn verzet tegen de Spaanse koning Filips II. Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, is door Filips II ontvoerd en hij houdt hem gegijzeld aan het Spaanse hof. Filips Willem gaat in Spanje naar school en krijgt best veel vrijheid. Hij mist Nederland en zijn vader en neemt stiekem contact op met zijn vader. Dankzij betrouwbare personen in zijn omgeving lukt het hem om brieven te sturen naar zijn vader in Breda. Jarenlang blijft de geheime briefjeswisseling goed gaan, maar dan gaat het mis. Help jij Filips Willem om een nieuwe boodschap naar zijn vader Willem van Oranje te brengen?

Primair onderwijs groep 7/8
Dit programma bestaat uit een kort bezoek aan de tentoonstelling De Collectie een speurtocht door de binnenstad en het spel Overmeester Breda.

Overmeester Breda kun je downloaden via de onderstaande links of als bordspel lenen bij Stedelijk Museum Breda.

Download Overmeester Breda (ZIP)

Leerdoelen

 • Leerlingen leren over het Bredaas Verhaal
 • Leerlingen leren over de Nassaus in Breda 
 • Leerlingen leren over cultureel erfgoed in Breda
 • Leerlingen worden zich bewust van de waarde en context van erfgoed
 • Leerlingen worden zich bewust van cultureel erfgoed in de eigen omgeving

Dit programma sluit aan bij de Culturele Ladekast leerlijn erfgoed.
Dit programma maakt deel uit van de Ontdekking deel 2, leerlijn erfgoed voor groep 7/8

Lees meer over de leerlijn erfgoed
PDF van infographic leerlijn beeldcultuur


Voor meer informatie over educatie projecten van het primair onderwijs (PO)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer 076 529 9905 of via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Beeldlezen

Beeldcultuur verwijst naar de ontwikkeling waarbij (visuele) beelden een belangrijke rol spelen in onze communicatie.

In onze technologische en door media gedomineerde samenleving neemt het aantal beelden  snel toe. De overdracht van informatie en verhalen wordt steeds visueler. Beeldtaal verdringt de gesproken en geschreven taal.

Beeldtaal is daarmee actueler dan ooit. Want beelden maken onze werkelijkheid. Ze reflecteren en creëren onze sociale en culturele identiteit. Ze beïnvloeden de perceptie en interpretatie van de wereld om ons heen. Anno 2017 leven we in een (digitale) beeldcultuur waarin we niet meer alleen maar passieve beeldconsument zijn, maar ook actieve beeldprosument: we consumeren, produceren en delen allerlei beelden, de hele dag door.

In de tentoonstelling De verbeelding van de wetenschap gaan de leerlingen beeldlezen. Het programma bestaat uit een programma in de klas en een bezoek aan de tentoonstelling onder begeleiding van een museumdocent.

Leerdoelen

 • Leerlingen leren beeld te onderzoeken
 • Leerlingen gaan kritisch kijken naar beeld en besteden aandacht aan vorm, functie en inhoud van beeld
 • Leerlingen leren hun mening over beelden te beargumenteren en betekenis hieraan te geven
 • Leerlingen leren beelden in een bredere context te plaatsen in relatie tot zichzelf, de eigen omgeving en de maatschappij

Dit programma sluit aan bij de Culturele Ladekast leerlijn beeldcultuur.
Dit programma maakt deel uit van de Ontdekking deel 2, leerlijn beeldcultuur voor groep 7/8.

Lees over de leerlijn beeldcultuur
PDF van infographic leerlijn beeldcultuur

Dit programma is te boeken van medio januari 2018.


Voor meer informatie over educatie projecten van het primair onderwijs (PO)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer 076 529 9905 of via onderstaand aanvraagformulier.

Blind date met een kunstwerk

In Stedelijk Museum Breda zijn er een aantal kunstwerken, die het helemaal zat zijn. Ze hebben genoeg van dat snel gegluur en mensen die alleen titelkaartjes lezen. Ze willen een eerlijke kans om te kijken of het klikt. Ze willen op blinddate.

Primair onderwijs groep 5/6
In het programma Blind date met een kunstwerk maken leerlingen door middel van een blind date kennis met kunstwerken en hun makers. Aan de hand van deze ontmoeting worden leerlingen gestimuleerd om te kijken en te praten over beeldaspecten, maar ook over de betekenis en hun eigen associaties bij het werk. Ondertussen ontdekken leerlingen bekende Bredase kunstenaars en leren ze over verschillende kunststromingen. Dan is er natuurlijk altijd op het einde van een blind date de vraag: Klikt het? Is er sprake van (ontluikende) liefde of van een blauwtje?

Leerdoelen
Leerlingen:

 • maken kennis met kunstwerken en kunstenaars uit Breda maken kennis met verschillende vormen van (beeldende) kunst
 • maken kennis met verschillende beeldaspecten
 • leren hun onderzoek te vertalen naar een verhaal en dat te presenteren voor een groep
 • leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van een kunstwerk
 • leren hun mening te onderbouwen met argumenten
 • maken kennis met het filosofisch gesprek door middel van kunstfilosofie
 • kunnen het eigen werk bespreken in relatie tot de kunstwerken in het museum
 • kunnen op een respectvolle manier luisteren naar de meningen van hun klasgenoten

Dit programma sluit aan bij de Culturele Ladekast leerlijn beeldende kunst.

Voor meer informatie over educatie projecten van het primair onderwijs (PO) 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van educatie en participatie via het telefoonnummer 076 529 9905 of via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

U kunt uw gegevens invullen via het uitgebreide aanvraagformulier (PDF) hieronder te downloaden en stuur deze dan naar educatie@stedelijkmuseumbreda.nl.

Uitgebreid educatie aanvraagformulier

Mocht u op zoek naar algemene informatie  over educatieprojecten, maak dan gebruik van onderstaand aanvraagformulier

Aanvraag formulier PO